Човекът с многото гласове Илия Маринов и песента "Бяла роза"