Едно 10-годишно момиче с голям глас - Лидия Стаматова от Бургас