Горе тубите!

Цели 49 секунди Християн Кръстев издържа с вдигнати ръце... но не празни! Във всяка ръка той държеше 10-литрова туба с вода! Номерът му обаче не бе оценен като талант и Християн отпадна от шоуто. Дали можеше да си вдигне ръцете след това изпълнение?!?