Малкото момиче с големия глас и с име на победа - Виктория Цанкова