Нов животворен стил на родната музикална сцена...

Трио "Животвор" спечели заля публиката с щастие и спечели журито с оригиналност!