Страшните сенки? По-скоро "страшно добрите сенки"!

The Scary Shadows от Стара Загора продължават напред!