Вълшебен валс от Иван Дзезов и Мария Стоименова от София