Димчо Мадамлиев за танците, конкуренцията на финала и мечтите за бъдещето