"Никой" на Графа в реге вариант от Гутберт Къртис

Участникът продължава напред!