Една голяма група таланти е разделена на две - не за всеки има място на голямата сцена!

Съгласни ли сте с решението на журито?