Песни, шеги и закачки с Радо Михов и компания

Гледайте разговора с автора на "Аз съм дърта пияница" зад сцената по време втория полуфинал!