ДА за два впечатляващи танца и една малка "змия"

Атанас Бакалов, Бейхайдин Симеонов и Пламена Христова продължават напред!