Бързият и яростен Михаил Бакърджиев представи опасна каскада на мотор