Чудесна "Чудесия"

Танцьорите от Пазарджик продължават напред!