Децата от куклен театър "Щурче" показаха етюд в тъмнината