Оркестър ОУ "Георги Бенковски" от Черни Вит

Младите музиканти продължават напред!