Зад сцената на големия финал с Леон, Цветозара и Хелин