Акробатичен клуб "Стефан Данчев" с комбинация от спорт и изкуство

Акробатиката означава много труд, много травми, много усилия и… много щастие!