Едно откровено и интимно изпълнение на Христиан Ненов

Той е поет, композитор и изпълнител