Вижте джудо-уменията на Тодор Атанасов от София, 16 години