10-годишната Кристина Георгиева танцува пред журито