Катерина Стойчева изгуби 12 часа от времето си, за да разбере, че не може да пее