Лиляна Пенчева: Ако нямаш сценична треска, си загубил много