Любен Дилов-син: Тук съм, за да намеря истинските звезди