"Добрият актьор" Митко

А дали и журито е на това мнение?