Правила на играта “Гледай на живо финала на България търси талант 7“

Организатор

1. Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

Продължителност (период) на Играта

2. Играта стартира в 12:00 часа на 21.05.2021 г. и продължава до 10:00 часа на 26.05.2021 г. („срок на Играта“).

Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на инстаграм профила на телевизионното предаване „България търси талант“: www.instagram.com/talant.btv/

4. В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил в Инстаграм и участват в Играта чрез него.

На 21.05.2021г. в инстаграм профила „България търси талант“ ще бъде публикувана снимка на Крис Захариев.
6. Всеки желаещ да участва в Играта, трябва да последва профила на предаването в Инстаграм и да тагне в коментар под снимката на Крис Захариев свой приятел, с който би искал да отиде на финала на „България търси талант“.  

7. Печелившите участници в Играта, общо двама на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

Награди

8. Ще бъдат изтеглени двама победители. Всеки от победителите ще получи по един брандиран сучър на предаването „България търси талант“ и по една двойна покана за финала на „България търси талант“ на 30 май 2021г.

9. Наградите в Играта са осигурени от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и се предоставят и изпращат от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.

Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата

10. Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, поставили коментар под снимката.

11. Печелившите участници ще бъдат обявени на 26.05.2021г. в инстаграм профила на телевизионното предаване „България търси талант“: www.instagram.com/talant.btv/

В инстаграм профила на предаването „България търси талант“ще бъдат обявени печелившите, чрез изписване на инстаграм профила, с който същите са участвали в Играта.

За да получат наградите си, печелившите участници следва да изпратят на Организатора своите две имена, адрес и телефонен номер за връзка, чрез лично съобщение от инстаграм профила, с който са участвали и спечелили в Играта, до инстаграм профила на предаването “България търси талант” до 18:00 ч. на 26.05.2021г.

В случай че печеливш участник е лице под 18-годишна възраст, същото следва да укаже това на Организатора.
Впоследствие, представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите участници, за уточняване начина на получаване на наградата.

В случай че до 18:00 ч. на 26.05.2021г. даден печеливш участник не изпрати съобщение до Организатора се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен инстаграм профил, предоставяне на неточни данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, касаещи конкретен печеливш или причини, извън Организатора.

Наградите не могат да се заменят за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

Други условия

Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на инстаграм страницата на предаването “България търси талант” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелената награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и предоставяни на трети лица във връзка и за целите на получаване и предоставянето на наградата от печелившия участник, за срока на предоставяне и получаване на наградата.

С участието си в Играта чрез коментар под снимката в Играта, се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Настоящите правила се публикуват на сайта на предаването “България търси талант”: https://talant.btv.bg/ , като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява последователите на инстаграм страницата на предаването “България търси талант” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

Свързани статии