Правила на играта - конкурс “Коя история ти харесва повече“

I. Организатор

Организатор на Играта - кокурс е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност (период) на Играта - конкурс

Играта - конкурс стартира в 16:00 часа на 01.04.2021 г. и продължава до 20:00 часа на 10.04.2021 г. („срок на Играта -конкурс“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

Играта - конкурс се провежда на територията на Република България на фейсбук страницата на телевизионното предаване „България търси талант“: https://www.facebook.com/bulgariagottalent

В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил във Фейсбук и участват в Играта - конкурс чрез него.

На 01.04.2021г. в сайта на предаването „България търси талант“ ще бъде публикувано едно видео в рубриката „Още от България търси талант“, в което Даниел Петканов разказва история. На 01.04.2021 в сайта на предаването „България търси талант“ ще бъде публикувано още едно видео в рубриката „Още от България търси талант“, в което Крис Захариев разказва история. https://talant.btv.bg/more/

На 02.04.2021г. на фейсбук страницата на предаването „България търси талант“ ще бъдат публикувани две различни снимки - на Даниел Петканов и Крис Захариев в един пост.

Всеки желаещ да участва в Играта - конкурс, следва да хареса чрез бутона за „харесване“ ( “like”) в срока на играта, снимката на своят фаворит – този, чиято история му е допаднала повече. Чрез натискане на бутона за харесване, лицето автоматично става участник в Играта. Участникът, който е натиснал бутона „харесване“ на снимката, която е събрала повече „харесвания“ участва в тегленето на наградите. и то само веднъж.

Печелившите участници в Играта- конкурс, общо двама на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди

Ще бъдат изтеглени двама победители и всеки победител ще получи по един брандиран суичър на предаването „България търси талант“.

Наградите в Играта - конкурс са осигурени от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и се предоставят и изпращат от от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.

V. Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата

Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, харесали снимката, събрала повече харесвания.

Печелившите участници ще бъдат обявени на 12.04.2021г. на фейсбук страницата на телевизионното предаване „България търси талант“: https://www.facebook.com/bulgariagottalent

Във фейсбук страницата на предаването „България търси талант“ще бъдат обявени печелившите, чрез изписване на фейсбук профила, с който същите са участвали в Играта- конкурс.

За да получат наградите си, печелившите участници следва да изпратят на Организатора своите две имена, адрес и телефонен номер за връзка, чрез лично съобщение от фейсбук профила, с който са участвали и спечелили в Играта- конкурс, до фейсбук страницата на предаването “България търси талант” до 18:00 ч. на 20.04.2021г. В случай че печеливш участник е лице под 18-годишна възраст, същото следва да укаже това на Организатора.

В последствие, представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите участници, за уточняване начина на получаване на наградата.

В случай че до 18:00 ч. на 20.04.2021г. даден печеливш участник не изпрати съобщение до Организатора се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен фейсбук профил, предоставяне на неточни данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, касаещи конкретен печеливш или причини, извън Организатора.

Наградите не могат да се заменят за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

VI. Други условия

Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на фейсбук страницата на предаването “България търси талант” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта- конкурс и/или лишен от спечелената награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта- конкурс, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта- конкурс съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта- конкурс и предоставяни на трети лица във връзка и за целите на получаване и предоставянето на наградата от печелившия участник, за срока на предоставяне и получаване на наградата.

С участието си в Играта- конкурс чрез харесване на поне една от снимките в играта - конкурса се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.

Право на участие в Играта- конкурс нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта- конкурс, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Настоящите правила се публикуват на сайта на на предаването “България търси талант”: https://talant.btv.bg/ , като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта- конкурс, като задължително уведомява последователите на фейсбук страницата на предаването “България търси талант” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

Свързани статии